Forbrugerne stiller hele tiden højere krav til hurtige og præcise leveringer, når de handler på nettet. Gode leveringsmuligheder og let returlogistik er derfor afgørende ved valg af webshop. ColliCare ønsker i samarbejde med din webshop at udforme morgendagens logistikløsninger, så de bliver endnu mere konkurrencedygtige – i dag såvel som i fremtiden.

 

Grøn fragt

Reducer dit CO2-aftryk med vores miljøvenlige transportløsning.

Ekspres fragt

Vores hurtigste løsning - fra A til B.

Standard fragt

Forudsigelige logistiske tjenester

Logistik, lagerstyring og levering for din webshop 

E-handlen er det absolut mest markante vækstområde i detailhandlen. Derfor er det alfa og omega at have en konkurrencedygtig webshop, hvis du vil fastholde din markedsposition på det stigende digitale marked.

Den stigende efterspørgsel på e-handel stiller dog høje krav til logistik, lagerstyring og distribution. Derfor tilbyder ColliCare at løse din webshops logistiske udfordringer.

Som kunde hos ColliCare bliver din webshop koblet på en kundetilpasset lagerløsning – lige til at integrere i din webshop – uanset om du har 10 eller 1000 daglige ordrer. Det tekniske setup er allerede på plads, ligesom vi altid er opdateret med de seneste IT-løsninger inden for fortoldningsadministration.
 

Dine fordele ved at lade ColliCare håndtere din e-handel 

  • Håndtering af hele processen – fra plukning, pakning og lagerstyring til transport og levering 

  • Behandling af returvarer

  • Sporing af din forsendelser via eCare

  • Fuld EDI-integration eller manuel forbindelse efter behov

  • Tilpassede transporttjenester – vejtransport, banetransport, søfragt eller luftfragt
     

I samarbejde med ColliCares eCommerce-afdeling får du en alsidig og fleksibel håndtering af din webshops logistiske udfordringer. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på en lager- og logistikløsning, der passer til din webshops behov.