Hvordan ColliCare behandler dine personoplysninger.
 
Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer

Denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger omhandler, hvordan ColliCare Group indsamler og behandler dine personoplysninger. Erklæringen om beskyttelse af personoplysninger omfatter hele ColliCare Group, hvilket inkluderer virksomhederne/afdelingerne i alle de lande, vi driver virksomhed i.

I de tilfælde, hvor ColliCare på sine hjemmesider linker til eksterne virksomheder/tjenester, ophører ColliCares databeskyttelsesansvar, når du går videre til den eksterne webside. Vi deler ikke personoplysninger, og vi har heller ikke indsigt i og behandler ikke personoplysninger, der registreres på eksterne hjemmesider, medmindre andet er angivet i denne erklæring. 

 
1. Dataansvarlig

ColliCare Group er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig.

ColliCare Group er en logistikkoncern, der udvikler og tilbyder logistiktjenester inden for søfragt, vejtransport, tredjepartslogistik, flyfragt, distribution og lager.

ColliCare Group har hovedsæde i Norge, en række datterselskaber i Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Litauen, Tyrkiet, Italien, Finland, Kina og Indien samt et netværk af agenter fordelt over store dele af verden.

ColliCare Group tilbyder tjenester hovedsageligt til virksomhedskunder, men også til privatpersoner, når det drejer sig om nethandel.


Nedenfor benyttes "ColliCare" som fællesbetegnelse for alle selskaber i koncernen.

2. Formålet med behandlingen

Personoplysninger indsamles, når det er nødvendigt for, at vi kan udføre de opgaver og tjenester, som ColliCare har forpligtet sig til at opfylde i kundeforholdet, samt de opgaver ColliCare er pålagt at udføre i henhold til lovgivningen, offentlige bestemmelser og/eller særlig aftale med kunden.
 

Vi vil bruge oplysningerne om dig til disse formål:

 • Til at levere vores tjenester – vi skal bruge dine personoplysninger, f.eks. for at du skal kunne logge på vores sider, og for at vi skal kunne registrere din prisforespørgsel eller bestilling af fragt af gods.
 • Til at tilpasse vores tjenester og give dig anbefalinger og relevant markedsføring – vi skal bruge dine personoplysninger f.eks. til udsendelse af nyhedsbreve og andet fysisk materiale via vores hjemmesider og andre kanaler.
 • Til at vurdere dig som aktuel kandidat – vi skal bruge dine personoplysninger for at kunne vurdere dig som aktuel kandidat til ledige stillinger, hvis du har registreret dit CV.
 • Til at udarbejde statistik, samle oplysninger og til at administrere vores hjemmesider og tjenester – oplysninger indsamles og sorteres for at give ColliCare yderligere information om brugerne, blandt andet for at finde ud af, hvordan brugerne ledes frem til vores hjemmesider og for at spore generelle brugsmønstre for brugerne på vores hjemmesider. Dette skal sikre, at vi kan forbedre hjemmesiderne og give vores besøgende en bedre brugeroplevelse.
3. Hvad er retsgrundlag?

Retsgrundlag er virksomhedens hjemmel til at behandle personoplysningerne.

Al behandling af personoplysninger er baseret på et indgået kundeforhold og/eller samtykke fra kunde/interessent. 

Da personoplysninger ikke bliver videregivet, og indhentede personoplysninger kun bliver benyttet til at udføre ColliCares virksomhed, er der ikke bedt om samtykke til tredjemands behandling af informationen.

4. Hvilke oplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identificerbar information og ikke-personlig identificerbar information om dig. Personlig identificerbar information er oplysninger, som identificerer dig som enkeltperson. Ikke-personlig identificerbar information er information og andre oplysninger, som ikke afslører din personlige identitet.

Personlig identificerbar information

ColliCare indsamler og behandler følgende oplysninger: 

 • Når du abonnerer på nyhedsbreve, modtager du en e-mail fra ColliCare om aktuelle nyheder. For at vi skal sende e-mailen til den rigtige abonnent, skal du registrere dit fornavn, efternavn og din e-mailadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til ColliCare via internettet, for eksempel sender os en e-mail,  eller indsender et skema, vil relevante oplysninger blive lageret, herunder navn. e-mail, telefonnummer og personnummer (gælder kun ved fortoldning). Dette er for, at kunne følge op henvendelsen på en god måde.
 • Når du besøger ColliCares websider, registreres din IP-adresse. Denne knyttes ikke direkte til dig som bruger, du registreres kun som "en besøgende". Det skyldes, at ColliCare har aktiveret IP-anonymisering på alle vores websider. Vi bruger oplysningerne til at administrere og vedligeholde vores sider. Eksempler på, hvad statistikken giver svar på, er, hvor mange der besøger de forskellige sider, hvor længe besøget varer, søgeord, hvilke websider brugerne kommer fra, og hvilken browser der bruges. Dette gør det muligt for os at udarbejde stadig bedre og mere brugervenlige tilbud. Se mere om webanalyse og cookies nedenfor.

 

Ikke-personlig identificerbar information (webanalyse og cookies)

ColliCare indsamler og behandler også afidentificerede oplysninger/ikke-personlig identificerbar information om besøgende på ColliCares hjemmesider. Vi bruger almindelige internetteknologier, blandt andet Google Analytics, til at indsamle information om brugerne, så vi til enhver tid kan planlægge efter at opnå den bedst mulige funktionalitet og videreudvikle informationstilbuddet på hjemmesiderne. Denne information hentes fra computerens webbrowser og kan omfatte operativsystem, browser (f.eks. "Microsoft Internet Explorer"), skærmopløsning og afsenderhjemmeside. 


"Cookies" er små informationskapsler (tekstfiler), som websiden beder din browser om at gemme på computeren eller den mobile enhed. Dette gør, at hjemmesiden kan huske dine handlinger eller præferencer over tid. ColliCares hjemmesider bruger cookies (informationskapsler) til at samle statistik og information om, hvordan besøgende bruger vores hjemmesider. Vi samler information og udarbejder rapporter, der hjælper os med at forbedre oplevelsen. Værktøjerne bruger udelukkende førstepartscookies til at indsamle data. Disse cookies og de data, der indsamles, er anonymiserede og kan ikke bruges til at identificere dig som person.
 
Here you can find more information about Cookies.

5. Hvor hentes informationen fra?

Informationen/personoplysningerne hentes fra formularer, der er integreret på vores hjemmesider.

6. Er det frivilligt at udlevere oplysningerne?

Ja, det er frivilligt at abonnere på nyhedsbreve, søge på stillinger eller på anden måde kontakte ColliCare og derigennem udlevere sine oplysninger. Hvis du ønsker at trække dine oplysninger tilbage, kan du sende en e-mail eller ringe til virksomheden direkte, se punkt 11 nedenfor. Kunden kan også møde op på selskabets adresse eller sende et almindeligt brev til virksomheden. I kontaktformularen bedes kunden udfylde alle felter. Dette har også til formål at undgå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Videregives oplysningerne til tredjemand?

Der videregives ikke oplysninger til tredjemand, medmindre der foreligger et retsgrundlag for en sådan videregivelse. Eksempler på et sådant retsgrundlag vil typisk være en aftale med dig, eller et retsgrundlag, som pålægger os at udlevere oplysningerne. ColliCare har forskellige samarbejdspartnere og underleverandører. Hvis kunden vælger at købe en tjeneste, der er leveret af en tredjemand, bliver kunden informeret om dette, før information videregives.

Vi bruger underleverandører og/eller datterselskaber til at indsamle, opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. Vi benytter os af underleverandører og/eller datterselskaber i forbindelse med udførelsen af transportopgaver, levering af IT-tjenester, udvikling, drift og vedligeholdelse af vores websted og til behandling af cookies. I disse tilfælde har vi indgået aftaler for at varetage informationssikkerheden i alle led af behandlingen.

Hvis underleverandøren og/eller datterselskabet behandler personoplysninger uden for EU/EØS-området, sker dette på grundlag af EU's standardkontraktbestemmelser for overførsel til tredjeland.

8. Hvordan slettes og arkiveres oplysningerne?

Beskyttelse af personlige oplysninger, som forvaltes af ColliCare, opbevares og beskyttes internt i vores systemer, som f.eks. SuperOffice for CRM oplysninger/nyhedsbrev og Destinet/CMS for øvrige skemaer/ind sendinger, herunder registrering af CV. Personinformation på indsendte skemaer lageres på vores hjemmesider i op til 60 dage, for så at blive slettet.

På kundens anmodning går vi manuelt ind og sletter ønskede oplysninger. I øvrigt opbevarer vi dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, personoplysningerne blev indsamlet til. Dette betyder f.eks., at personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle de forpligtelser, der følger af aftaleforholdet, er opfyldt.

Personoplysninger i driftssystemer omfattes af kundeforholdet og behandles i overensstemmelse med dette.

9. Hvilke rettigheder har den registrerede, og hvilke landes lovgivninger gælder?

Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække et eventuelt samtykke til behandling af personoplysninger. Du har også til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger eller til at få dine personoplysninger rettet eller slettet.

ColliCare forholder sig til de love, der gælder i de lande, vi er repræsenteret i og/eller handler med. ColliCare behandler personoplysningerne i overensstemmelse med de enkelte landes lovgivning, og i overensstemmelse med EU's generelle forordning om databeskyttelse.
 

 • Norge Lov om behandling av personoplysninger (personoplysningsloven)
 • Sverige Personuppgiftslag
 • Danmark Compiled version of the Act on Processing of Personal Data
 • Finland The Data Protection Act (1050/2018) (pdf)
 • Litauen Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Tyskland German Data Protection Amendment Act
 • Holland Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp
 • Italien Italian personal data protection code
 • Turkiet Turkish Personal Data Protection Law no. 6698
 • Indien the Personal Data (Protection) Act, 2013
 • Kina GB/T 35273-2020
10. Hvordan sikres oplysningerne?

ColliCare opbevarer sine kundeoplysninger på sin egen server med adgangskode. Hverken fysiske arkiver eller kundearkiver lagres lokalt på computere.

ColliCare har flere datterselskaber, der alle har adgang til et fælles kunderegister med det formål at kunne give det bedst mulige tilbud på logistikløsninger på tværs af datterselskaber og landegrænser til kunderne.

11. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring, eller hvordan vi behandler personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected], ringe på tlf. +47 69 20 95 00 eller sende et brev til eller besøge ColliCare Logistics AS, Deliveien 10, N-1540 Vestby, Norge.

12. Klage

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke stemmer overens med det, vi har beskrevet her, eller at vi på andre måder bryder persondatalovgivningen, vil vi gerne have, at du kontakter os. Du kan også klage til Datatilsynet. Du kan finde information om, hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

13. Ændringer i erklæringen

ColliCare forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Alle ændringer er gældende, fra de offentliggøres. Eventuelle ændringer vil gælde både nye og allerede indsamlede personoplysninger
 
Følg med i ændringerne øverst på siden under "sidst opdateret".

 
Kundeservice: +45 78 74 96 30

Kontakt os direkte

Åbningstider mandag-fredag 08.30-16.30