Når skaden er sket – reklamationer ved skader og afvigelser

 

Vi beklager – noget gik galt på vejen.

 

Hvordan arbejder vi
 • ColliCare udfører alle sine ordrer og reklamationsbehandlinger i henhold til enhver tid gældende regler for transportbranchen: NSAB 2015

Dette skal du gøre, hvis uheldet er ude:

Send en skriftlig forespørgsel med det samme, enten via e-mail til: [email protected], eller via formularen nederst på denne side.

Det er vigtigt, at dette sendes så hurtigt som muligt, og at forespørgslen indeholder oplysninger om, hvilken forsendelse det gælder.

For at kunne behandle klagen har vi brug for følgende oplysninger og dokumentation:

Sendingsnummer eller en anden reference som er søgbar i vores systemer
 

 • kort beskrivelse af hændelsen, og hvorfor ColliCare Logistics holdes ansvarlige

 • bruttovægt på skadet/tabt gods

 • billeder af det skadede gods samt emballage

 • handelsfaktura som viser godsets værdi

 • totalbeløbet, som ønskes erstattet

  Har man ikke alt tilgængeligt i første omgang, kan det sendes på et senere tidspunkt, det vigtigste er at få registreret sagen.

  Vigtigt:
  Skadet gods og emballage skal opbevares til reklamationen er færdigbehandlet.
  Hvis opbevaring af godset ikke er mulig, f.eks. grundet farlig affald eller lignende, skal destruering af godset dokumenteres.

Hvem skal stille kravet?

Erstatningskravet skal komme fra den part som har det direkte forretningsforhold til ColliCare Logistics, i de fleste tilfælde, er dette ikke modtageren. Det betyder, at modtageren af godset som har en afvigelse, skal tage kontakt til sin leverandør, som skal rette kravet mod ColliCare.

Kravet er sendt ColliCare – hvad sker der så?
 • du modtager en bekræftelse på, at reklamationen er modtaget. Normalt sker dette inden for 14 dage, men tiden varierer fra sag til sag. Reklamationskrav forældes efter ét år.

 • ved accept af krav, bliver du informeret skriftligt og du kan derefter sendes os en faktura på det godkendte beløb. Manglende/for sen tilbagemelding, må ikke anses som accept af kravet.

 • ved et afvist krav, vil du ligeledes blive informeret skriftligt og du vil altid få en begrundelse.. Indvendinger mod afslag skal behandles skriftligt og begrundes.

Hvilke frister gælder?

Alle frister er sat i henhold til General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015).

I tilfælde af for sen underretning vendes bevisbyrden og du som kunde, skal bevise, at skaden/manglen  er opstået under transporten. Meddelse skal sendes til ColliCare inden fristen.

 • synlig skade/mangel: Uden unødig forsinkelse, dvs. at skader og mangler skal rapporteres straks (bemærket på fragtbrev /håndscanner)

 • forsinkelse: Inden 14 dage fra forventet leveringsdato.

 • savnet gods for leverancer uden tidsvindue anses som tabt efter 60 dage fra godset er modtaget til befordring.

 • savnet gods for leverancer med tidsvindue anses som tabt efter 30 dage.

Begrænsning af kompensationsbeløb
 • alle godkendte beløb bestemmes i overensstemmelse med General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2000).  Hvis du har fået reduceret dit krav, kan dette skyldes at:

 • SDR / vægtbegrænsning. SDR er et internationalt betalingsmiddel, der er et vægtet gennemsnit af et udvalg af valutaer. Kompensationen må ikke overstige 17SDR (8,33 internationalt) pr. Kg bruttovægt for den del, der er gået tabt. Derudover kan der kræves forholdsmæssige forsendelsesomkostninger i forbindelse med transport af de mistede varer, der skal tilbagebetales.

 • skjult skade: En skjult skade kan have fundet sted før, under og efter transport. Det er vanskeligt at placere ansvaret i disse sager, så for at forenkle sagsbehandlingen har ColliCare en politik om at erstatte 25% af varens værdi. Dette er ikke en standard uden undtagelse, og hvert tilfælde vurderes på baggrund af de tilgængelige oplysninger.

 • forsinkelse: vi følger en transportplan for alle leverancer, men dette er ikke juridisk bindende. Dette betyder, at varer, der ankommer sent i henhold til transportplanen, men inden for en rimelig tid, ikke erstattes. Hvis varerne kan defineres som forsinkede, begrænses ethvert godkendt beløb til forsendelsesbeløbet

 • det er forringelsen af ​​varerne, der skal udskiftes i tilfælde af skade. Kravet kan derfor afkortes ved at fratrække det, der defineres som restværdi. Varernes restværdi skal naturligvis dokumenteres

Hvad har modtager ansvar for?
 • undersøg varerne, og sørg for, at de er leveret i god stand, og at nummeret er korrekt, inden det underskrives til modtagelse.

 • er modtager ikke fragtbetaler, skal reklamation rettes til firmaet, som varen eller transporten er købt af.

 • ved skade, emballageskade eller synlig mangel ved levering, må dette anerkendes. Enten på fragtbrevet med dato og signatur, eller på håndscanner. Ved skader, tag da billeder før og efter emballagen fjernes

 • hvis der først opdages skader, efter at emballagen er fjernet (skjult skade), skal der sendes et skriftligt krav straks og senest inden for 7 dage (søndage og helligdage ikke medregnet)

 • skadet gods og emballage  skal opbevares til reklamationen er færdigbehandlet

 • hvis opbevaring af godset ikke er mulig, f.eks. grundet farlig affald eller lignende, skal destruering af godset dokumenteres.

Force majeure

I tilfælde af hændelser defineret som Force Majeure, dvs. ekstraordinære hændelser uden for vores kontrol, er vi ikke ansvarlige for skader. Dette kan for eksempel være ekstreme vejrforhold eller naturkatastrofer såsom oversvømmelser, jordskred eller lignende

Hvad er en skjult skade?

En skjult skade  er en type skade som først opdages når emballagen fjernes.
Denne type skal reklameres senest inden 7 dage (søndage og helligdage ikke medregnet)

 

Reklamationer ved skader og afvigelser

Skade
Manglende varer
Andre