logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Transportforsikring

En transportforsikring eller vareforsikring er en forsikring som sikrer vareejer mod økonomisk tab, når varerne er på vej fra leverandøren til modtageren. Det er vareejers eget ansvar at tegne en transportforsikring.

Ethvert firma som sælger, køber eller på anden måde transporterer varer, bør vurdere om en transport-/vareforsikring skal tegnes!
Har du en transportforsikring, rettes dit krav til forsikringsselskabet som vil føre din sag og erstatningskrav mod ColliCare Logistics.


Overvejer du som handelsfirma en vareforsikring?
Her er nogle tips til hvad du kan have med i vurderingen:

  • Tåler firmaet  økonomisk et tab som modsvarer værdien på en hel forsendelse
  • Ønsker firmaet en økonomisk "udligning" af det økonomiske tab, ved at et forsikringsselskab påtager sig risikoen for godset og erstatter i tilfælde af skader/manko
  • Skal selskabet kun forsikre de store katastrofer, eller ønskes en "paraplydækning" som dækker alt?
  • Har firmaet kapacitet - praktisk og administrativt - til at håndtere opståede skader/tab selv?

Overvejer du en du transportforsikring?


Tag kontakt med dit forsikringsselskab.