Problemfri koordinering mellem leverandører, speditører og modtagere på tværs af grænser, en ekspertgruppe, der administrerer forsyningskæden og optimerer varestrømmen, gennemsigtigt system og realtidsdata - det er det, vi kalder et logistisk kontroltårn.
 

Kontakt os

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at optimere din forsyningskæde

Hvad er et kontroltårn

 • En sømløs koordinering på tværs af afdelinger, lande og leverandører
 • En ekspertgruppe, der forvalter, driver og videreudvikler forsyningskæden og vare flowet til din virksomhed
 • Et centralt informationscenter med et overblik over alle data, for nemt at løse muligheder og risici
 • Det identificerer alle muligheder og synergier, for at optimere produktflowkombinationer og reducere omkostningerne


Hvordan opbygger du et kontroltårn

 • Et kontroltårn bør etableres og defineres som en separat driftsfunktion
 • ​Logistikeksperter bliver involveret og arbejder i teams med virksomhedens egne nøglepersoner
 • Holdet bør bestå af:
  • Personer med baggrund fra forsyningskæden og vareflow
  • Personer med baggrund i transportbranchen
  • Personer med BI-kompetence - forbedringer i operationelt arbejde
  • Folk med 3PL baggrund
  • Personer med IT-baggrund, der kan udveksle data mellem parterne
 • Outsourcing af kontroltårn funktioner giver stor fleksibilitet og til enhver tid adgang til ekspert kompetence
1. Planlægning, ressourcer og rutiner
 • Fuld kontrol over forsyningskæden i real tid, kan forhindre potentielle problemer i at forekomme - undgå brandslukning
 • Giver en synlig og gennemsigtig forsyningskæde
 • Fuldt overblik og fleksible muligheder for dynamisk planlægning, ressourceallokering og opsætning af rutiner
 • Fuld kontrol over GPS tracking, distributionssystemer og lagerstyring
2. Revision og rapportering
 • Bidrager til at dokumentere alle led i en forsyningskæde
 • Alle lastningsbevægelser registreres og dokumenteres gennem driftslogfiler, ordre- og faktureringshistorik til analyse, oversigt og kontrol
 • Genererer rapporter, der viser samlede omkostninger, opdelt på enkeltprodukt
3. Prognoser
 • Analyserne dokumenterer forsyningskæden i real tid og giver et godt udgangspunkt for at se mulige forbedringsområder og træffe gode beslutninger
 • Giver prognoser, der giver forudsigelighed helt ned til det daglige driftsniveau - ETA’er
 • Forudsigelige forsyningskædeomkostninger og 'efterspørgsel'
4. Gennemførelse

Forenkler drift og kontrol i alle faser i forsyningskæden:

 • Lagerstyring,
 • Distribution
 • Havn og container kontrol
 • Fakturering
5. Beslutninger
 • Et kontroltårn giver dig mulighed for at arbejde i real tid med realtidsdata
 • Centraliseret og klart ansvar for omkostninger, kvalitet og gennemførelse
 • Gennemsigtige systemer og realtidsdata er grundlaget for gode beslutninger baseret på fakta
6. Resultater
 • Lavere logistikomkostninger
 • Mindre lagerbeholdning
 • Forbedringer i tid og punktlighed i forsyningskæden