No  |  En   Country

Ord og udtryk

Søg
Filtrér på kategori:
Forkortelse
Fulde navn
Betydning

3PL

Tredjepartslogistik
Når en virksomhed benytter en tredjepart til at outsource sin distribution, oplagring eller andre tjenester
 

4PL

Fjerdepartslogistik
Et firma outsourcer sin logistikorganisation og ledelse. 4PL udbydere administrerer ofte den komplette distribution på vegne af producenten eller tjenesteudbyderen. B2B2C

ADR

Farlig gods reguleringer på vej
Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø

AGS

Aden Gulf tillæg (sikkerheds tillæg mod pirateri)
Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø

ATA

Faktisk ankomst dato
Hvornår sendning rent fysisk ankommer

ATA-Carnet

ATA carnet
Et internationalt tolddokument som sparer dig og din virksomhed tid og penge ved midlertidig indførsel af varer. Et ATA-carnet forenkler toldekspeditionen og erstatter alle eksport-, import- og transitdokumenter.
 
 

ATD

Faktisk afgangs dato
Hvornår sendning fysisk afgår

AWB

Fragt dokument på luftfragt
Fragt dokument på luftfragt

B/L

Fragtdokument for søtransport
Fragtdokument for søtransport

B2B

Business to business
Handel af vare fra firma til firma

B2C

Business to consumer
Handel af vare mellem firma & forbruger

BAF

Bunkertillæg
Olie tillæg

Barcode

Bar code
Streg kode

CAF

Valutatillæg
Valutatillæg

Cbm

Kubikmeter
Kubikkmeter

Certificate of Origin

Certificate of Origin
Certifikat som bekræfter oprindelsen af en vare

CFR

Cost and freight
Leveringen er sket når godset ankommer aftallte ankomst havn - risiko & levering sker når godset er lastet ombord på skibet i den angivne afskibninshavn

Chargeable weight

Frakt-, volumvekt
En teoretisk faktor som giver mulighed for at beregne fragtvægt ud fra cbm og/eller ldm

Chassis

Chassis/Semihenger
Anhænger til container kørsel

CIF

Cost, insurance and freigt
Fragt & forsikring betales af sælger frem til den angivne ankomsthavn, risiko og levering sker, når godset er lastet ombord på skibet i den angivne afskibningshavn

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Levering skjer når godset er overgivet til første fragtfører. Fragt og forsikring betales av sælger

CMR

Internasjonalt fraktbrev
For internationale godstransporter ad landevej gælder den såkaldte CMR-konvention, der i Danmark er gennemført ved CMR-loven. Det gælder særligt i relation til reglerne om begrænsningen af fragtførerens ansvar til et bestemt beløb per kilo transporteret gods og lovens meget korte forældelsesfrister

COD

Betaling ved levering
Levering vil kun ske mod betaling på aftalt beløb mellem afsender og køber

COD

Ændring af Destination
En forespørgsel til rederiet om mulighed for at ændre forsendelsens destination til anden destination end den oplyste destination i ”Port of Discharge” og/eller ”Place of Delivery” som vist i Bill of Lading der er udstedt. 
 

Consignee

Modtager
Modtager

Control Tower

Kontroltårn
En ekspertgruppe der problemfrit styrer, driver og videreudvikler forsyningskæden og produktflowet til din virksomhed

Conversion key

Conversion key
Teoretisk vægt som bruges til omregning af reel vægt i forhold til faktisk fylde

CPT

Carrige Paid To
Levering skjer når godset er overgivet til første fragtfører

DAP

Delivered at Place
Fragt frem til bestemmelsessted betales av sælger. Levering når godset er stillet til dispensasjon

DAT

Delivered at Terminal
Fragt og aflæsning betales av sælger. Levering når godset er aflæsset på den angivne terminal

DDP

Delivered duty paid
Fragt frem til bestemmelsessted

Deep sea

Søfragt på lange distancer
Fragt som flyttes mellem kontinenterne

Demurrage

Havneleje (plads leje i havnen "containeren")
Havneleje (plads leje i havnen "containeren")

Detention

Containerleje til rederiet
Omkostning for "lån" / brug af rederi's container

DGR

Farlig gods reguleringer
Farlig gods reguleringer-regler om hvordan farlig gods kan transpoteres og pakkes

Dry bulk cargo

Tør last som sendes uden emballage
En last som ikke er emballeret foreksempel korn, sand

EAN

European Article Numbering
Nummersystem som giver produkter et unikt nummer

EDI

Elektronisk data udveksling
Data som udveksels elektronisk

ETA

Forventet ankomst dato
Hvornår sendning forventes at ankomme

ETD

Forventet afgangs dato
Hvornår sendning forventes at afgå

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
EUR-1 certifikat, kan udløse toldfrihed ved fortolling af vare med oprindelse i EU

EXW

Ex works
Leveret når sælger har sat godset tilgængeligt for køber

FAS

Free alongside ship
Leveringen er sket når godset er placeret ved skibet side

FCA

Free carrier
Leveret når godset er lastet på købers valg af transport

FCL

Fuld container last
Komplet lastet container

Feeder

Skibe som sejler på kortere afstande (shortsea)
Mindre skibe som typisk kun sejler indenfor eget kontinent

FEU/FFU

40 fods container
Størrelse på containeren - 1 FEU = 40 fods container

FOB

Free on board
Leveringen er sket når godset har passeret skibets - havn for overlevering bør nevnes pgs risiko

FSC

Olie tillæg
Tillæg på olie

FTL

Full Truck Load
Komplet oplæsset trailer

GSP Certificate

GSP certifikat
Et GSP certifikat kan udløse toldfrihed ved fortoldning af varer med oprindelse i et U-land, eller andre lande afhængig af handelsaftale med EU. 
Kan bruges for toldnedsættelse ved indfortoldning.��

olie tillæg

Fragt dokument på luftfragt
Fragt dokument på luftfragt udstedt af speditøren

HAZMAT

Farlig gods
Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø

HBL

Fragtdokument for søtransport
Fragtdokument for søtransport udstedt af speditør

IATA

International luftfragt organisation
Den Internationale fly transport forening. En organisation for fly operatører og speditører

LCL

Styk gods
Lademeter - 1 m af trailerens længde & brede

Lm

Lademeter
Lademeter - 1 m af trailerens længde & brede

Lo/Lo

Lift on/lift off.
Last som løftes om bord og fra skip med kran

MAWB

fragt dokument på luftfragt
Fragt dokument på luftfragt udstedt af luftfragtselskabet

MBL

Fragtdokument for søtransport
Fragtdokument for søtransport udstedt af rederi

Notify party

Den som skal adviseres ved ankomst
Person (kunde) som skal have besked om ankomst

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Ejer ikke skip, men udsteder B/L og tager ansvar for sendingerne

POD (sea freight)

Lossehavn
Havn hvor godset losses

POL

Lastehavn
Havn hvor godset læsses

Reefer

Temperaturreguleret container
Container som er temperaturreguleret

Ro/Ro

Roll on / Roll off
Last som køres om bord og i land fra skip

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Udslipkontrolområder (emissionskontrolområder) for sø fragt, inden for disse geografiske områder er der særlige udslipsbegrænsninger for sø fragt

På disse områder er rederier forpligtet til at bruge brændstof, der producerer lavere svovludslip end almindelige brændstoffer. Omkostningerne ved dette brændstof opkræves fragtkøberen som et SECA-tillæg på fakturaen
 

Shipper

Afsender
Afsender

Short sea

Søfragt på korte distancer
Fragt som flyttes indenfor samme kontinent

SSC

Security SurCharge
Sikkerhedstillæg

Stevedore

De mobile enheder som flytter containere fra havnekaj til container plads
Havne operatør som læsser/losser containerer fra skib til havn kontra havn til skib

Stripping

Losning
Når godset losses

Stuffing

Lastning
Når godset læsses

TEU

20 fods container
Størrelse på containeren - 1 TEU = 20 fods container

THC

Terminal udgift
Håndterings udgift som typisk forefindes ved havne

Transitthavn

Omlæsnings havn (eks ocean skibe til feeder skibe)
Havn hvor container omlæsses - eks fra Ocean skib til feeder skib

ULD

Unit Load Device
Container tilpasset specielt til fly og luftfragt, specielle mål på container som er tilpasset til fly

VAL

Højværdivarer
Varer af høj værdi

W/M

Weight/Measurement
Vægt/mål omregningsfaktor på søfragt er:1 kbm=1.000 kg

Wet bulk cargo

Flydende last
En last som er flydende foreksempel benzin, olie

Andel i sociale medier:

Andel i sociale medier:

ColliCare Logistics Aps
Engager 2-4,
DK-2605 Brøndby
VAT/Org.: CVR 34727694
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
/