logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Ord og udtryk

Søg
Filtrér på kategori:
veitransport
sjotransport
flyfrakt
Forkortelse
Fulde navn
Betydning

3PL

Tredjepartslogistik
Når en virksomhed benytter en tredjepart til at outsource sin distribution, oplagring eller andre tjenester
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

4PL

Fjerdepartslogistik
Et firma outsourcer sin logistikorganisation og ledelse. 4PL udbydere administrerer ofte den komplette distribution på vegne af producenten eller tjenesteudbyderen. B2B2C
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ADR

Farlig gods reguleringer på vej
Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø
veitransport

AGS

Aden Gulf tillæg (sikkerheds tillæg mod pirateri)
Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø
sjotransport

ATA

Faktisk ankomst dato
Hvornår sendning rent fysisk ankommer
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATA-Carnet

ATA carnet
Et internationalt tolddokument som sparer dig og din virksomhed tid og penge ved midlertidig indførsel af varer. Et ATA-carnet forenkler toldekspeditionen og erstatter alle eksport-, import- og transitdokumenter.
 
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATD

Faktisk afgangs dato
Hvornår sendning fysisk afgår
veitransport
sjotransport
flyfrakt

AWB

Fragt dokument på luftfragt
Fragt dokument på luftfragt
flyfrakt

B/L

Fragtdokument for søtransport
Fragtdokument for søtransport
sjotransport

B2B

Business to business
Handel af vare fra firma til firma
veitransport
sjotransport
flyfrakt

B2C

Business to consumer
Handel af vare mellem firma & forbruger
veitransport
sjotransport
flyfrakt

BAF

Bunkertillæg
Olie tillæg
veitransport
sjotransport

Barcode

Bar code
Streg kode
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CAF

Valutatillæg
Valutatillæg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cbm

Kubikmeter
Kubikkmeter
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Certificate of Origin

Certificate of Origin
Certifikat som bekræfter oprindelsen af en vare
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CFR

Cost and freight
Leveringen er sket når godset ankommer aftallte ankomst havn - risiko & levering sker når godset er lastet ombord på skibet i den angivne afskibninshavn
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Chargeable weight

Frakt-, volumvekt
En teoretisk faktor som giver mulighed for at beregne fragtvægt ud fra cbm og/eller ldm
veitransport

Chassis

Chassis/Semihenger
Anhænger til container kørsel
veitransport
sjotransport

CIF

Cost, insurance and freigt
Fragt & forsikring betales af sælger frem til den angivne ankomsthavn, risiko og levering sker, når godset er lastet ombord på skibet i den angivne afskibningshavn
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Levering skjer når godset er overgivet til første fragtfører. Fragt og forsikring betales av sælger
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CMR

Internasjonalt fraktbrev
For internationale godstransporter ad landevej gælder den såkaldte CMR-konvention, der i Danmark er gennemført ved CMR-loven. Det gælder særligt i relation til reglerne om begrænsningen af fragtførerens ansvar til et bestemt beløb per kilo transporteret gods og lovens meget korte forældelsesfrister
veitransport

COD

Betaling ved levering
Levering vil kun ske mod betaling på aftalt beløb mellem afsender og køber
veitransport

COD

Ændring af Destination
En forespørgsel til rederiet om mulighed for at ændre forsendelsens destination til anden destination end den oplyste destination i ”Port of Discharge” og/eller ”Place of Delivery” som vist i Bill of Lading der er udstedt. 
 
sjotransport

Consignee

Modtager
Modtager
sjotransport
flyfrakt

Control Tower

Kontroltårn
En ekspertgruppe der problemfrit styrer, driver og videreudvikler forsyningskæden og produktflowet til din virksomhed
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Conversion key

Conversion key
Teoretisk vægt som bruges til omregning af reel vægt i forhold til faktisk fylde
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CPT

Carrige Paid To
Levering skjer når godset er overgivet til første fragtfører
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAP

Delivered at Place
Fragt frem til bestemmelsessted betales av sælger. Levering når godset er stillet til dispensasjon
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAT

Delivered at Terminal
Fragt og aflæsning betales av sælger. Levering når godset er aflæsset på den angivne terminal
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DDP

Delivered duty paid
Fragt frem til bestemmelsessted
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Deep sea

Søfragt på lange distancer
Fragt som flyttes mellem kontinenterne
sjotransport

Demurrage

Havneleje (plads leje i havnen "containeren")
Havneleje (plads leje i havnen "containeren")
sjotransport

Detention

Containerleje til rederiet
Omkostning for "lån" / brug af rederi's container
sjotransport

DGR

Farlig gods reguleringer
Farlig gods reguleringer-regler om hvordan farlig gods kan transpoteres og pakkes
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Dry bulk cargo

Tør last som sendes uden emballage
En last som ikke er emballeret foreksempel korn, sand
sjotransport

EAN

European Article Numbering
Nummersystem som giver produkter et unikt nummer
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EDI

Elektronisk data udveksling
Data som udveksels elektronisk
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETA

Forventet ankomst dato
Hvornår sendning forventes at ankomme
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETD

Forventet afgangs dato
Hvornår sendning forventes at afgå
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
EUR-1 certifikat, kan udløse toldfrihed ved fortolling af vare med oprindelse i EU
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FAS

Free alongside ship
Leveringen er sket når godset er placeret ved skibet side
veitransport
sjotransport

FCA

Free carrier
Leveret når godset er lastet på købers valg af transport
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FCL

Fuld container last
Komplet lastet container
sjotransport

Feeder

Skibe som sejler på kortere afstande (shortsea)
Mindre skibe som typisk kun sejler indenfor eget kontinent
sjotransport

FEU/FFU

40 fods container
Størrelse på containeren - 1 FEU = 40 fods container
sjotransport

FOB

Free on board
Leveringen er sket når godset har passeret skibets - havn for overlevering bør nevnes pgs risiko
veitransport
sjotransport

FSC

Olie tillæg
Tillæg på olie
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FTL

Full Truck Load
Komplet oplæsset trailer
veitransport

GSP Certificate

GSP certifikat
Et GSP certifikat kan udløse toldfrihed ved fortoldning af varer med oprindelse i et U-land, eller andre lande afhængig af handelsaftale med EU. 
Kan bruges for toldnedsættelse ved indfortoldning.��
veitransport
sjotransport
flyfrakt

olie tillæg

Fragt dokument på luftfragt
Fragt dokument på luftfragt udstedt af speditøren
flyfrakt

HAZMAT

Farlig gods
Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HBL

Fragtdokument for søtransport
Fragtdokument for søtransport udstedt af speditør
sjotransport

IATA

International luftfragt organisation
Den Internationale fly transport forening. En organisation for fly operatører og speditører
flyfrakt

LCL

Styk gods
Lademeter - 1 m af trailerens længde & brede
sjotransport

Lm

Lademeter
Lademeter - 1 m af trailerens længde & brede
veitransport

Lo/Lo

Lift on/lift off.
Last som løftes om bord og fra skip med kran
sjotransport

MAWB

fragt dokument på luftfragt
Fragt dokument på luftfragt udstedt af luftfragtselskabet
flyfrakt

MBL

Fragtdokument for søtransport
Fragtdokument for søtransport udstedt af rederi
sjotransport

Notify party

Den som skal adviseres ved ankomst
Person (kunde) som skal have besked om ankomst
sjotransport
flyfrakt

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Ejer ikke skip, men udsteder B/L og tager ansvar for sendingerne
sjotransport

POD (sea freight)

Lossehavn
Havn hvor godset losses
sjotransport

POL

Lastehavn
Havn hvor godset læsses
sjotransport

Reefer

Temperaturreguleret container
Container som er temperaturreguleret
sjotransport

Ro/Ro

Roll on / Roll off
Last som køres om bord og i land fra skip
sjotransport

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Udslipkontrolområder (emissionskontrolområder) for sø fragt, inden for disse geografiske områder er der særlige udslipsbegrænsninger for sø fragt

På disse områder er rederier forpligtet til at bruge brændstof, der producerer lavere svovludslip end almindelige brændstoffer. Omkostningerne ved dette brændstof opkræves fragtkøberen som et SECA-tillæg på fakturaen
 
sjotransport

Shipper

Afsender
Afsender
sjotransport
flyfrakt

Short sea

Søfragt på korte distancer
Fragt som flyttes indenfor samme kontinent
sjotransport

SSC

Security SurCharge
Sikkerhedstillæg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Stevedore

De mobile enheder som flytter containere fra havnekaj til container plads
Havne operatør som læsser/losser containerer fra skib til havn kontra havn til skib
veitransport
sjotransport

Stripping

Losning
Når godset losses
sjotransport

Stuffing

Lastning
Når godset læsses
sjotransport

TEU

20 fods container
Størrelse på containeren - 1 TEU = 20 fods container
sjotransport

THC

Terminal udgift
Håndterings udgift som typisk forefindes ved havne
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Transitthavn

Omlæsnings havn (eks ocean skibe til feeder skibe)
Havn hvor container omlæsses - eks fra Ocean skib til feeder skib
sjotransport

ULD

Unit Load Device
Container tilpasset specielt til fly og luftfragt, specielle mål på container som er tilpasset til fly
flyfrakt

VAL

Højværdivarer
Varer af høj værdi
veitransport
sjotransport
flyfrakt

W/M

Weight/Measurement
Vægt/mål omregningsfaktor på søfragt er:1 kbm=1.000 kg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Wet bulk cargo

Flydende last
En last som er flydende foreksempel benzin, olie
sjotransport