Jakob Nordborg

Jakob Nordborg

Managing Director Denmark
 

Det er til enhver tid afsenderen, der har det fulde ansvar for at give de korrekte oplysninger om, samt mærkning af det farlige gods

 

1.4.2.1.1

Afsenderen af farligt gods må kun levere til transportforsendelser, der opfylder kravene i ADR /RID. Ifølge 1.4.1 skal afsenderen navnlig:

  • sikre korrekt klassificering i henhold til ADR / RID

  • giv luftfartsselskabet korrekte oplysninger og data i sporbar form, samt de transportdokumenter, der kræves med ledsagedokumenter (tilladelser, godkendelser, meddelelser, certifikater osv.)

  • brug kun emballage og tanke, der er godkendt og egnet til transport af stofferne, og som er mærket som bestemt i ADR /RID

  • opfylde kravene til forsendelses- og transportrestriktioner

  • sørg for, at selv tomme tanke, der ikke rengøres og gasfri, samt tomme osv.

  • samt at tomme, urented tanke er lukket og så stram, som hvis de havde været fuld

Alle transportdokumenter, der gælder for farligt gods, skal opbevares af både afsenderen og transportøren i mindst 3 måneder.

 

Farlige stoffer, sprængstoffer og transport af farligt gods

 

IMDG-koden, der regulerer sikkerheden til søs
Her finder du en introduktion til IMDG-koden til transport af farligt gods til søs

IATA regulerer luftfragt af farligt gods
Her finder du mere information om IATA