Den stadige ændring af den danske krones kurs mod udenlandsk valuta, kan gøre det hensigtsmæssigt, at have en variabel valuta korrigering på vores import- og eksport priser. Årsagen er, at store dele af vores udgifter er i fremmed valuta, og vores indtægt er i danske kroner. 

Pr. i dag giver de gældende kurser ikke anledning til at indføre valutatillæg. Vurdering af tillæg gøres normalt den første hverdag i ny måned, baseret på gennemsnitskursen den forudgående måned.