Tilbage road

Mobilitetspakken er EU's nye regulationsregler for godstransport

Hoveddelen, som generelt gælder for godstransport, gør sig gældende fra denne måned.

Vi er ved at udlægge følgevirkningerne af den lovpålagte Mobilitetspakke, og der er flere forskellige omkostningselementer, der er berørt. 

Chauffører på den internationale rute vil fra nu skulle overnatte på et hotel fremfor i deres eget køretøj. Samtidig skal de vende retur til deres hjemland hver 8. uge. 

Derudover skal lønningerne baseres på lønniveauet i det land, hvor de rent faktisk arbejder – ikke lønniveauet i deres hjemland.

Det påkræves fremover, at alle virksomheder, som beskæftiger sig med internationale fragtoperationer, skal øge både deres administrations- og rapporteringsopgaver.

Disse øgede omkostninger forventes at have en effekt på transportpriser for godstransport, uanset hvilken transportør eller hvilket land i Europa som virksomheden opererer i. På kontinentet er stigninger mellem 9-18% allerede blevet annonceret.

 

Yderligere information om Mobilitetspakken

Pakken er inddelt i tre “underpakker”, hvor nogle allerede blev lanceret i 2017-2019.

Skærpede regler for cabotagekørsel

  • Ændring i reglerne for chaufførers arbejdstider.
  • Indførelse af en tilladelse og en fartskriver i varebiler.
  • Chaufføren har pligt til at returnere lastbilen til virksomhedens hovedkontor hver 8. uge. 
  • Chaufføren skal vende tilbage til hjemlandet hver 4. uge.
  • Løn til chauffører for cabotagekørsel og tredjelandskørsel skal tilpasses niveauet i det land, hvor transporten udføres. 
  • Skærpede regler for «postvirksomheder».
  • Manuel registrering af alle lastbiler, der krydser grænser i Europa.