Tilbage olie dk

Bæredygtig fremtid

Vi har den ære at deltage i det prestigefyldte arrangement, der samler en imponerende liste af deltagere, herunder nogle af de mest fremtrædende og indflydelsesrige personer i både Norge og Danmark.

Norge og Danmark - sammen om en bæredygtig fremtid

Arrangementet er af stor betydning, da Norge og Danmark står over for flere kritiske udfordringer som følge af den sikkerhedspolitiske situation samt klima- og energikrisen. Samarbejdet om det grønne skifte spiller en afgørende rolle i at opnå klimamålene, sikre energisikkerhed, øge modstandsdygtighed og konkurrenceevne samt udvikle fremtidens industri og teknologi.

Det norske og danske erhvervsliv er førende inden for udviklingen af innovative, bæredygtige og grønne løsninger. Det strategiske samarbejde mellem Norge og Danmark åbner nye muligheder for vores virksomheder og klynger inden for en lang række sektorer. Dette gælder både for eksport og bilateralt erhvervssamarbejde. Det norske og danske erhvervsliv supplerer hinanden i udviklingen af grønne løsninger og har potentialet til at erobre markedspositioner sammen i relevante tredjelande, også uden for Europa. Sammen kan vi nå nye markeder og bidrage til nye energiløsninger samt global grøn omstilling. Vi kan også sammen tilbyde løsninger på de globale sundhedsudfordringer.

Programmet for arrangementet er imponerende og inkluderer taler fra prominente personligheder som H.M. Kong Harald af Norge og H.K.H. Kronprins Frederik af Danmark. Der vil også være diskussioner om samarbejdet om en grøn industriudvikling og en bæredygtig fremtid, hvor Norge og Danmark har store ambitioner om at være verdensledende. Vi vil drøfte, hvordan vi kan opnå dette mål og styrke samarbejdet mellem Norge og Danmark på udvalgte strategiske indsatsområder.

Denne begivenhed er en unik mulighed for at deltage i vigtige samtaler, opbygge netværk og udforske potentielle samarbejdsmuligheder. Vi hos Collicare er stolte af at være en del af dette arrangement og ser frem til at bidrage til en bæredygtig fremtid.