Tilbage Important information to all customers and relations about EU Mobility package

Vigtig information til alle kunder og relationer omkring EU's mobilitetspakke

Mobilitetspakken er det nye EU's regelsæt for vejtransport. Mobilitetspakken er opdelt i tre «underpakker» og nogle dele allerede lanceret i perioden 2017 - 2019.

 

Formålet med de nye regler er at regulere lastbilchaufførers arbejds- og hvileordninger samt at give lige adgang til erhvervet og lokale markeder. Takket være de nye regler vil en international lastbilchauffør være berettiget til bedre kompensation for forretningsrejser, især når markedslønnen i leveringslandet er højere end chaufførens hjemland.

 

Nye regler gældende fra 2020

 • at arbejdsgiver skal dække omkostninger til ugentlig nattehvile for chaufførerne

 • det er tilladt at have to korte ugers hvileperioder, der skal kompenseres inden for 3. uge.

 • chauffører skal vende tilbage til hjemlandet hver 4. uge

 • daglige og ugentlige køretimer kan stige med en time for at kunne komme hjem til ugentlig eller daglig hvile


Hoveddelen, der er grundlæggende for vejtransport, vil være gældende fra februar 2022

 • skærpede regler for cabotagekørsel

 • ændring af arbejdstidsbestemmelserne for chauffører

 • indførelse af tilladelse og fartskriver i varebiler

 • forpligtelse til at returnere lastbiler til virksomhedens hovedkvarter hver ottende uge

 • det er obligatorisk for chaufføren at vende tilbage til hjemlandet hver 4. uge

 • lønninger til chauffører for cabotagekørsel og tredjelandskørsel skal være på niveau med det land, hvor transporten finder sted

 • stramning af reglerne for «postvirksomheder»

 • manuel registrering af alle lastbiler, der passerer grænser i Europa


Nye regler gældende fra 2023

 

 • introduktion af digital fartskriver med GPS i alle køretøjer


Forventede bivirkninger for alle regler

 • for vognmænd, der opererer i Vesteuropa, vil det være mere interessant at have en base i Vest- eller Centraleuropa frem for Baltikum eller Sydøsteuropa

 • chaufførmanglen forventes at stige på grund af en lavere produktivitet af nuværende chauffører

 • øget løn for ikke-arbejdsdage vil demotivere at arbejde lige mange dage om året, hvilket ville resultere i lavere produktivitet pr. chauffør og derfor behovet for at ansætte flere chauffører for at holde det samme antal lastbiler kørende på fuld tid

 • lastbilmanglen i Vesteuropa vil stige på grund af krav om hjemkomst (flere lastbiler kører til og fra hjemlande). For PL-virksomheder kan det være 2/40 dage eller 5 %, for andre lande kan det ramme endda op til 10 %

 • dagpengene til chauffører vil blive erstattet af højere løn. Det betyder, at 65% af lønnen vil blive beskattet og socialt belastet efter indførelsen af ​​mobilitetspakken. For vognmænd betyder det 24% stigning i lønomkostninger for chauffører


Hvordan det vil påvirke vores kunder

 • lavere produktivitet for alle chauffører vil presse kapaciteten på markedet yderligere – dette vil igen øge omkostningerne og give længere leveringstider

 • reservationer skal foretages endnu tidligere

 • vi anbefaler sø- eller jernbanefragt, når det er muligt

Cabotagekørsel vil også blive reguleret, så chauffører fra EU-lande med højere lønninger ikke vil have en konkurrencemæssig ulempe i forhold til chauffører fra lande med lavere lønninger.

For logistik- og transportvirksomheder vil de nye regler medføre strukturelle ændringer. Små og mellemstore transportører fra Østeuropa vil sandsynligvis igen fokusere på hjemmemarkederne, da de økonomiske omkostninger ved at transportere varer til andre EU-lande vil være urentable. Der forventes derfor kapacitetsmangel i Vesteuropa, og der forventes overkapacitet i Østeuropa

For mere fakta og udvikling, klik her; https://www.iru.org/who-we-are/where-we-work/europe/european-commission-mobility-package