logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Nyt regelsæt for søfragt

Offentliggjort:  01. januar 0001

Solas (Safety of Life at Seas) har introduceret et nyt regelsæt, som træder i kraft 1. juli 2016. 
I det nye regelsæt kræves der, at alle containere, inklusiv indhold, som skal sendes med skib, skal vejes med godkendt udstyr i henhold til hvert lands kontrolorgan for mål og vægt. 


Det har tidligere været kutyme at estimere vægten, men nu kræves der en præcis og dokumenteret måling. Det kan gøres, enten ved at veje container med indhold, eller veje indholdet separat og så lægge containerens vægt til.
Det nye regelsæt kræver, at dokumenteret VGM (Verified Gross Mass) skal være meldt ind til havnen/rederiet på forhånd, og at det skal stå på Bill of Lading.

Ansvaret for at veje containeren og at melde det ind til havn/rederi ligger hos afsender i henhold til Bill of Lading. Manglende dokumentation på VGM vil føre til, at havnen/rederiet ikke må laste containeren, og ekstraudgifter kan opstå.

Det nye regelsæt er internationalt og gælder i alle lande. Regelsættet er sat i værk på baggrund af et ønske fra forsikringsselskaber, som har erfaret, at når containere er involveret i ulykker, har de ofte en helt anden vægt, end den som er opgivet i dokumenterne. Regelsættet har derfor til hensigt at sikre gods, som bliver sendt ad søvejen og samtidig forhindre ulykker på både personel og udstyr i forbindelse med fragt og håndtering af containere.

For mere detaljeret information: http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/MSC_1-Circ_1475_-_Guidelines_Regarding_The_Verified_Gross_Mass_Of_A_Container_Carrying_Cargo_-Secretariat-.pdf

Hvis du har spørgsmål til, hvordan dette vil påvirke dig som kunde, er du meget velkommen til at kontakte vores søfragtafdeling.


 

Nyt regelsæt for søfragt
Share in social media: