logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Vægt- og volumeberegning for Styk- og Partigods Nationalt

Vægt-volumeberegning 
Afsender er ansvarlig for at vægt og mål er korrekt angivet for hver sending som sendes med ColliCare. Sendingens totale mål/vægt lægges til grund for korrekt beregning af fragtprisen. Forkert oplyste mål/vægt korrigeres for fragtbetalers regning efter gældende satser. Afvigelser i fragterne som følge af forkert oplyste mål/vægt korrigeres til fragtbetaler ved faktureringen.

Stykgods:
Omregningsregler: 1m3 = 250kg, 1 ladmeter = 1500kg/7m3/2,5 pallepladser

Partigods:
Omregningsregler: 1m3 = 250kg, 1 ladmeter = 1500kg/7m3/2,5 pallepladser

Ladmeter:
Varer som ikke kan læsses sammen med andet gods grundet emballage eller beskaffenheden, vil blive beregnet i henhold til brugte ladmeter. Der beregnes for pladsen brugt på bilen –

1 ladmeter svarer til bilens bredde og højde, ganget med 1 meter (100 x 240 x250 cm)


Palleplads:
Gods som er pakket på paller og som ikke kan stables, hverken under eller over, beregnes efter det antal pallepladser godset bruger. For en palleplads regnes det 120 x 80 cm eller 0,4 ladmeter som beregnes til 600kg.

Fast vægt (gælder kun stykgods)
Uhåndterlige kolli, på forespørgsel

Fragtberegning:
Al fragt beregnes per registrerede sending, uafhængigt af antal kolli og udføres i henhold til servicen afhængig af angivet fragtberegning. En sending er defineret i et fragtbrev med en afsender og en modtager af godset, fragtberegnet jævnfør angivet vægt/volume. 

Vægt- og volumeberegning for Styk- og Partigods Nationalt?

Ring eller send e-post.

smartphone_black
+45 78 74 96 30